مرور برچسب

استنفورد

گوگل به دنبال انقلابی در سلامتی

گوگل در جدیدترین پروژه خود با عنوان X "moonshot" با همکاری دانشگاه استنفورد قصد دارد انقلابی در درمان بیماری ها از طریق مطالعه در افراد سالم ایجاد کند. این مطالعه حدود 10 سال یا بیشتر زمان خواهد برد.مطالعات گوگل روی شیوه زندگی فرد،…