مرور برچسب

استفاده زیاد از گوشی

نتایجی تکان دهنده یک آزمایش که نشان می هد چرا تکنولوژی ما را هوشمند نکرده است!

در تحقیقی از پروفسوری به نام ویلسون آمده است: به دلیل افزایش استفاده روزانه اشخاص از موبایل، ابزارهای هوشمند و... ذهن انسانها دیگر خلاقیت قبل را ندارد و در مواقع تنهایی و بیکاری (دور از موبایل) دیگر توانایی ساختن افکار مثبت، تخیلات ذهنی…