نتایجی تکان دهنده یک آزمایش که نشان می هد چرا تکنولوژی ما را هوشمند نکرده است!
Permalink

نتایجی تکان دهنده یک آزمایش که نشان می هد چرا تکنولوژی ما را هوشمند نکرده است!

در تحقیقی از پروفسوری به نام ویلسون آمده است: به دلیل افزایش استفاده روزانه اشخاص…

ادامه مطلب...