استفاده زیاد از گوشی

Tag: استفاده زیاد از گوشی

نتایجی تکان دهنده یک آزمایش که نشان می هد چرا تکنولوژی ما را هوشمند نکرده است!

در تحقیقی از پروفسوری به نام ویلسون آمده است: به دلیل افزایش استفاده روزانه اشخاص از موبایل، ابزارهای هوشمند و… ذهن انسانها دیگر خلاقیت قبل را ندارد و در مواقع...

۱۳۹۳-۰۴-۱۶