استفاده از ملخ‌ها برای شناسایی مواد منفجره

Tag: استفاده از ملخ‌ها برای شناسایی مواد منفجره

مرور رسانه ها، ۱۸ تیر ۱۳۹۵

برگزاری نشست اینترنت در چین و توجه به فرصت ناشی از توسعه داده‌های بزرگ در نشست اینترنت چین سال ۲۰۱۶ با موضوع شکوفا ساختن اقتصاد اینترنتی و ساخت کشور نیرومند...

۱۳۹۵-۰۴-۱۸