مرور برچسب

استفاده از ملخ‌ها برای شناسایی مواد منفجره

مرور رسانه ها، ۱۸ تیر ۱۳۹۵

برگزاری نشست اینترنت در چین و توجه به فرصت ناشی از توسعه داده‌های بزرگدر نشست اینترنت چین سال 2016 با موضوع شکوفا ساختن اقتصاد اینترنتی و ساخت کشور نیرومند سایبری برخی نمایندگان، توسعه داده های بزرگ را فرصت راهبردی برای توسعه…