نیروی دریایی آمریکا از فرا داده ها استفاده خواهد کرد
Permalink

نیروی دریایی آمریکا از فرا داده ها استفاده خواهد کرد

نیروی دریایی منبعی عظیمی از داده می باشد زیرا هر کشتی سنسورهای بسیاری دارد که…

ادامه مطلب...