استفاده از داده در نیروی نظامی

Tag: استفاده از داده در نیروی نظامی

نیروی دریایی آمریکا از فرا داده ها استفاده خواهد کرد

نیروی دریایی منبعی عظیمی از داده می باشد زیرا هر کشتی سنسورهای بسیاری دارد که هر لحظه درحال ارسال داده می باشند. نیروی دریایی آمریکا می خواهد با استفاده علم...

۱۳۹۳-۰۴-۱۶