مرور برچسب

استفاده از داده در نیروی نظامی

نیروی دریایی آمریکا از فرا داده ها استفاده خواهد کرد

نیروی دریایی منبعی عظیمی از داده می باشد زیرا هر کشتی سنسورهای بسیاری دارد که هر لحظه درحال ارسال داده می باشند. نیروی دریایی آمریکا می خواهد با استفاده علم داده، از این اطلاعات بهینه تر از قبل استفاده کند. بدین منظور سیاست های زیر در…