مرور برچسب

استریم

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

NBA برای دستیابی مشتریان و شرکای استراتژیک خود در آسیا، اروپا، شرق میانه، آفریقا و شمال آمریکا، به ویدئوهای باکیفیت NBA و محتوای رسانه ای پربار خود و برنامه هایش در این کشور ها از خدمات جهانی استریم ویدئوی Akamai استفاده…