مرور برچسب

استرس

مرور رسانه ها، ۱۱ اردیبهشت ۹۵

نخستین شبکه اختصاصی اینترنت اشیاء در کشور راه اندازی شدپژوهشگران دانشگاهی کشور موفق به راه‌اندازی شبکه اختصاصی اینترنت اشیاء شدند. این شبکه نخستین درگاه شبکه اشیاء در خاورمیانه است و ایران را در کنار کشورهای دارای این فناوری…

حتی تحقیقات نیز نشان داده اند که اینترنت کند باعث استرس می شود

تـَنیدگی یا فشار روانی در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، عامل تنیدگی نامیده می‌شود. تـَنیدگی یک فشار روانی و احساسی بیش از حد است. درواقع فشار روانی زمانی ایجاد می‌شود که ما نتوانیم با فشارهای کوچک…