مرور رسانه ها، ۱۱ اردیبهشت ۹۵
Permalink

مرور رسانه ها، ۱۱ اردیبهشت ۹۵

نخستین شبکه اختصاصی اینترنت اشیاء در کشور راه اندازی شد پژوهشگران دانشگاهی کشور موفق به…

ادامه مطلب...

حتی تحقیقات نیز نشان داده اند که اینترنت کند باعث استرس می شود
Permalink

حتی تحقیقات نیز نشان داده اند که اینترنت کند باعث استرس می شود

تـَنیدگی یا فشار روانی در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی…

ادامه مطلب...