عجله شرکت های شیمیایی برای استفاده از بیگ دیتا و محاسبات ابری
Permalink

عجله شرکت های شیمیایی برای استفاده از بیگ دیتا و محاسبات ابری

سرمایه‌گذاری شرکت های شیمیایی در فناوری های دیجیتال به سرعت در حال افزایش است و…

ادامه مطلب...

صنعت بیمه بریتانیا اولویت بیگ دیتا در سال 2016
Permalink

صنعت بیمه بریتانیا اولویت بیگ دیتا در سال 2016

تحقیقات شرکت علوم داده Teradata نشان می دهد که 82 درصد از شرکت های بیمه…

ادامه مطلب...