مرور برچسب

استراتژیک

عجله شرکت های شیمیایی برای استفاده از بیگ دیتا و محاسبات ابری

سرمایه‌گذاری شرکت های شیمیایی در فناوری های دیجیتال به سرعت در حال افزایش است و انتظار می رود در سه سال آینده، با محاسبات ابری(cloud computing) و تجزیه و تحلیل بیگ دیتا(big data analytics)، بازگشت سرمایه به بالاترین حد خود برسد. بیش از سه…

صنعت بیمه بریتانیا اولویت بیگ دیتا در سال ۲۰۱۶

تحقیقات شرکت علوم داده Teradata نشان می دهد که 82 درصد از شرکت های بیمه انگلستان با گردش مالی بیش از 500 میلیون دلار، یک اولویت استراتژیک برای بیگ دیتا در سال 2016 می باشند. در این تحقیقات، 300 نفر از تصمیم گیرندگان ارشد صنعت بیمه، از…