استخراج ویژگی های متن

Tag: استخراج ویژگی های متن

مسیر طولانی تبدیل شدن به دانشمند بیگ دیتا+اینفوگرافی

  تصویر زیر نقشه دانشمند بیگ دیتا شدن را با الهام از نقشه مترو نشان می دهد.

۱۳۹۳-۰۶-۰۸