مرور برچسب

استخراج داده ها

مثالی از کاربرد داده کاوی (۲)

یکی از نمونه های بارز داده کاوی را می توان در فروشگاه های زنجيره ای مشاهده نمود، که در آن سعی می شود ارتباط محصولات مختلف هنگام خرید مشتریان مشخص گردد. فروشگاه های زنجيره ای مشتاقند بدانند که چه محصولاتی با یکدیگر به فروش می روند . برای…

با spark قدرت را حس کنید

تصور کنید که بتوانید هر کلمه از هر صفحه ی هر کتاب موجود در کتابخانه کنگره ایالت متحده آمریکا را استخراج کنید. سپس اجازه دهید که تمام آنها به صورت یک توده بزرگ بر روی زمین سقوط کند. اندازه این توده را ضرب در 10 کنید. فکر میکنید که…