استخراج داده ها

Tag: استخراج داده ها

مثالی از کاربرد داده کاوی (۲)

یکی از نمونه های بارز داده کاوی را می توان در فروشگاه های زنجیره ای مشاهده نمود، که در آن سعی می شود ارتباط محصولات مختلف هنگام خرید مشتریان مشخص...

۱۳۹۴-۰۴-۰۵

با spark قدرت را حس کنید

  تصور کنید که بتوانید هر کلمه از هر صفحه ی هر کتاب موجود در کتابخانه کنگره ایالت متحده آمریکا را استخراج کنید. سپس اجازه دهید که تمام آنها به...

۱۳۹۴-۰۴-۰۳