استخدام مخفی

Tag: استخدام مخفی

مرور رسانه ها ۱۲ آذر ۹۴

با سیستم امنیتی جدید بدون استفاده از دوربین‌، منزل خود را ببینید خراسان: در حال حاضر اگر بخواهید یک سیستم امنیتی در منزل خود نصب کنید، انتخاب‌های زیادی پیش رو...

۱۳۹۴-۰۹-۱۲