مرور برچسب

استخدام مخفی

مرور رسانه ها ۱۲ آذر ۹۴

با سيستم امنيتي جديد بدون استفاده از دوربين‌، منزل خود را ببينيدخراسان: در حال حاضر اگر بخواهيد يک سيستم امنيتي در منزل خود نصب کنيد، انتخاب‌هاي زيادي پيش رو نداريد. سيستم‌هاي رايج، قيمت نسبتا زيادي دارند و در اين سيستم‌ها دوربين‌هاي…