مرور برچسب

استاسی

آیا NSA شبیه Stasi (سازمان جاسوسی آلمان غربی) است؟

پس از آنکه ادوارد اسنودن، هزاران سند را به فیلم سازانی داد تا از او و سازمان قبلی اش فیلم بسازند، اکثرا NSA را مطابق سازمان جاسوسیی که آلمان غربی در زمان حکومت خود برپا کرده بود یعنی استاسی، می دانند.برخی معتقدند همانظور که استاسی…