استاسی

Tag: استاسی

آیا NSA شبیه Stasi (سازمان جاسوسی آلمان غربی) است؟

پس از آنکه ادوارد اسنودن، هزاران سند را به فیلم سازانی داد تا از او و سازمان قبلی اش فیلم بسازند، اکثرا NSA را مطابق سازمان جاسوسیی که آلمان غربی...

۱۳۹۳-۱۰-۲۶