آیا NSA شبیه Stasi (سازمان جاسوسی آلمان غربی) است؟
Permalink

آیا NSA شبیه Stasi (سازمان جاسوسی آلمان غربی) است؟

پس از آنکه ادوارد اسنودن، هزاران سند را به فیلم سازانی داد تا از او…

ادامه مطلب...