مرور برچسب

استارتاپ آلپنتال

گوگل استارتاپ الپنتال را خرید!

گوگل استارتاپ الپنتال را برای افزایش سرعت در ارتباطات بی سیم خود خریداری نمود این خرید در راستای گسترش اینترنت به مناطق محروم و در موازات اینترنت بالنی و پهبادی میباشد.اساس استارتاپ الپنتال گوگل، اینترنت ارزان با استفاده از فرکانس باند…