استارتاپ آلپنتال

Tag: استارتاپ آلپنتال

گوگل استارتاپ الپنتال را خرید!

گوگل استارتاپ الپنتال را برای افزایش سرعت در ارتباطات بی سیم خود خریداری نمود این خرید در راستای گسترش اینترنت به مناطق محروم و در موازات اینترنت بالنی و پهبادی...

۱۳۹۳-۱۰-۰۱