مرور برچسب

اساسنامه

اصلاح اساسنامه دفاع سایبری ناتو

ناتو با توجه به درگیری های نظامی در جهان و اهمیت بخش الکترونیک و دیجیتال، سیاست های دفاع سایبری خود را بروز رسانی کرده و طی آخرین اصلاحیه اساسنامه خود؛ حملات دیجیتالی را بعنوان یکی از شرایط مداخله نظامی گنجانده است. در بند 5 معاهده…