اساسنامه

Tag: اساسنامه

اصلاح اساسنامه دفاع سایبری ناتو

ناتو با توجه به درگیری های نظامی در جهان و اهمیت بخش الکترونیک و دیجیتال، سیاست های دفاع سایبری خود را بروز رسانی کرده و طی آخرین اصلاحیه اساسنامه خود؛...

۱۳۹۳-۰۴-۱۰