ازکار انداختن گوشی از راه دور

Tag: ازکار انداختن گوشی از راه دور

“کلید کشتن” و مخالفانش!

دیروز در پی تصمیم تازه در آمریکا تصویب شد تمامی گوشی هایی که از سال ۲۰۱۵ به بعد تولید خواهند شد باید ابزاری با نام کلید کشتن در خود داشته...

۱۳۹۳-۰۶-۰۵