مرور برچسب

ازکار انداختن گوشی از راه دور

“کلید کشتن” و مخالفانش!

دیروز در پی تصمیم تازه در آمریکا تصویب شد تمامی گوشی هایی که از سال 2015 به بعد تولید خواهند شد باید ابزاری با نام کلید کشتن در خود داشته باشند تا در مواقع سرقت و یا از دست دادن گوشی تلفن همراه بتوان آن را از راه دور از کار انداخت و…