“کلید کشتن” و مخالفانش!
Permalink

“کلید کشتن” و مخالفانش!

دیروز در پی تصمیم تازه در آمریکا تصویب شد تمامی گوشی هایی که از سال…

ادامه مطلب...