حفظ جنگل ها بوسیله تلفن همراه!
Permalink

حفظ جنگل ها بوسیله تلفن همراه!

اکثر نویسندگان برنامه موبایل، بر روی پردازش گفتار و موسیقی تمرکز کرده اند. اما  گروهی…

ادامه مطلب...