ارمنستان

Tag: ارمنستان

حمام جرقه در شراره های جنگنده جت

مستند ساز آرتور سارکیسیان این عکس باور نکردنی را از جنگنده های MiG-29 هنگام تخلیه شراره های خود(فلیر-flare) در مانوری در پایگاه هوایی ارمنستان تهیه نموده است.  

۱۳۹۳-۱۰-۰۲