داده کاوی در شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات پر طرفدار است.
Permalink

داده کاوی در شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات پر طرفدار است.

یک شبکه اجتماعی به عنوان یک ساختار اجتماعی از اشخاص تعریف می شود که به…

ادامه مطلب...