6 گام برای تسلط بر آماده‌سازی داده‌ها با پایتون
Permalink

6 گام برای تسلط بر آماده‌سازی داده‌ها با پایتون

1- شناخت(درک) کسب و کار 2- درک داده 3- آماده سازی داده 4- مدلسازی 5-…

ادامه مطلب...