مرور رسانه ها، 26 تیر ماه 1395
Permalink

مرور رسانه ها، 26 تیر ماه 1395

ساخت رادار ی با قابلیت شناسایی F-35 ارتش روسیه اخیرا رادار قدرتمندی به نام گل…

ادامه مطلب...