مرور برچسب

اردوغان در برابر کودتاچیان

مرور رسانه ها، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۵

ساخت رادار ی با قابلیت شناسایی F-35ارتش روسیه اخیرا رادار قدرتمندی به نام گل آفتابگردان یا (Sunflower) ساخته که قادر است جنگنده رادار گریز و پنهان کار (F-35) آمریکا یا هر نوع جنگنده دیگر این‌چنینی را شناسایی نماید.منبع:…