اردوغان در برابر کودتاچیان

Tag: اردوغان در برابر کودتاچیان

مرور رسانه ها، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۵

ساخت رادار ی با قابلیت شناسایی F-35 ارتش روسیه اخیرا رادار قدرتمندی به نام گل آفتابگردان یا (Sunflower) ساخته که قادر است جنگنده رادار گریز و پنهان کار (F-35) آمریکا...

۱۳۹۵-۰۴-۲۶