ابرداده

Tag: ابرداده

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM

کسب و کار ها از منابع مختلف، داده های بسیار زیادی ثبت می کنند. داده های مشتریان مثل مشخصات فردی و آدرس هایشان هسته اصلی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری...

۱۳۹۵-۰۲-۱۹

آمریکا دسترسی های سازمان امنیت ملی خود را برای اصلاحات گسترده افزایش داد.

مجلس سنا آمریکا با اکثریت آرا به اصلاح قدرت در سرویس های امنیتی آمریکا رای داد. بحث دسترسی های سازمان امنیت ملی در سنا که تا نیمه های شب ادامه...

۱۳۹۴-۰۳-۱۱

نقش گوشی های هوشمند در کسب و کارها

نقش تلفن هوشمند و برنامه های موبایلی بیش از هر چیز دیگری در زندگی انسانها و کسب و کارشان تاثیر گذار بوده است. راحتی و در دسترس بودن نرم افزارهای...

۱۳۹۳-۱۲-۱۷