آمریکا

Tag: آمریکا

نظارت مشترک آمریکا-سوئد از روسیه (Swedish-American surveillance of Russia)

اسناد افشا شده از آژانس امنیت ملی امریکا نشان می‌دهد که واشنگتن با کمک سرویس اطلاعاتی سوئد از رهبران روسیه جاسوسی کرده است. براساس اسناد دیده شده از تلویزیون سوئد،...

۱۳۹۳-۰۴-۱۱

هدف قرار دادن سفارت خانه ها – Targeting Embassies

بر اساس آخرین نشت اطلاعاتی اسناد محرمانه NSA، سرویس اطلاعاتی آمریکا در حال جاسوسی بر روی مامورین اتحادیه اروپا در نیویورک و سفارت خانه خود در واشنگتن میباشد. یکی از...

۱۳۹۳-۰۴-۱۱