گزینه های جدید جنسیتی فیسبوک

1

فیسبوک در قسمت تنظیمات پروفایل امکان نوشتن جنسیت افراد بصورت دلخواه را اضافه کرده است. تا قبل از آن کاربران باید از لیست آماده یک گزینه را به عنوان جنسیت انتخاب میکردند. در بیانیه شرکت آمده که ما می دانیم بعضی از افراد با چالش تعیین هویت مواجه هستند. با این روش جدید میتوانند وضعیت و شرایط دقیق جنسیت خود را توضیح دهند.

2

Source :

مشبل

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه