نکات جالب درباره توئیتر تازه راه اندازی شده اوباما! (@POTUS)

imrs

توئیتر اوباما با نام POTUS که به تازگی راه اندازی شده است و ادعا میشود که اکانت مخصوص اوباماست با حواشی جالبی همراه بوده است که در ادامه به بخشی از آنها اشاره میشود.

با بررسی حدود ۴۰ هزار توئیتر اخیری که در ارتباط با این اکانت منتشر شده اند، نکات جالب زیر بدست آمد:

* اکانت منتسب به بیل کلینتون با جمله ای سوالی که لحنی کنایه آمیز دارد از اوباما پرسیده است: آیا این اکانت تنها در زمان مسئولیت باقی می ماند؟ این سوال و این توئیت بارها تکرار شده است. به طوری که کلمه @billclinton جزو پر تکرار ترین کلمات در بین کل توئیت های اکانت اوباما می باشد.

با توجه به انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا، شاید کلینتون قصد کنایه به اوباما را داشته است با این مضمون که شاید این کار برای تبلیغات و تنها به خاطر خاطره خوش از چند ماه پایانی ریاست جمهوری اوباما انجام شده است…

اوباما در جواب بیل کلینتون گفته است: سوال خوبی بود، بعد از آن مسئولیت اداره این توئیتر بر عهده خانه می باشد. کسی FLOTUS را می شناسد (منظور اکانت همسر اوباماست و اینکه بعد از ریاست جمهوری اکانت اوباما بوسیله همسرش اداره می شود)

* هشتگ کشور بروندی #Burundi  و جنگ های داخلی اش که در بیشتر کامنت های و توئیترهای فرستاده شده به حساب اوباما دیده می شود.

* فراوانی هشتگ  #WakeUpAmerica در بین توئیت ها  که هشتگی مربوط به انتقاد علیه سیاست های اوباما و آمریکاست.

*بعد از هشتگ  WakeUpAmerica از لحاظ فراوانی، هشتگ  FLOTUS که مربوط یه اکانت همسر اوباما می باشد قرار دارد و پس از آن هشتگ شهر الرمادی عراق که به تازگی به دست داعش افتاده است!

* مطالب بسیاری با کلید واژه ی روابط غیر اخلاقی در توئیت های ارسالی به اوباما دیده می شود.

* هشتگ #freeburundi مربوط به آزادی یک زندانی سیاه پوست می باشد که از لحاظ تکرار در رده های بعدی قرار دارد.

* کلید واژه ISrael نیز جزو کلیدو واژه های پر تکرار این کامنت ها بوده است…

 

 

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه