میزان استفاده از شبکه اجتماعی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵

 

بررسی ها نشان میدهد در سال ۲۰۱۵ نزدیک به دو سوم از بزرگسالان امریکایی(۶۵ درصد) از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند که این تعداد در سال ۲۰۰۵ تنها ۷ درصد بوده است. بررسی ها نشان میدهد حدود ۹۰ درصد از بزرگسالان ۱۸ الی ۲۹ کاربر شبکه های اجتماعی هستند و همچنین میزان استفاده افراد بالای ۶۵ سال از شبکه های اجتماعی ۲درصد در سال ۲۰۰۵، ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۰ و ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۵میباشد. در موضوع جنسیت، زنان بیشتر از مردان از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند بطوری که در سال ۲۰۱۵ حدود ۶۸ زنان و ۶۲ درصد از مردان از این شبکه های استفاده میکردند.

همچنین مشخص شد تفاوت های اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی در حضور افراد در رسانه های اجتماعی دارند. بر این اساس کسانی که در سطوح بالاتری از آموزش و پرورش و درآمد بالاتری هستند نسبت به سایرین بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند.

در بحث نژادی و قومی مشخص شد که حدود ۶۵ درصد از سفیدپوستان، ۶۵ درصد از اسپانیایی ها و ۵۶ درصد از امریکایی های آفریقایی تبار از کاربران شبکه های اجتماعی هستند.

در این مطالعه مشخص شد که بیش از نیمی از ساکنان روستاها در حال حاضر کاربر شبکه های اجتماعی هستند. بر اساس یک الگوی پایدار در طول یک دهه گذشته ۵۸ درصد از ساکنان روستایی، ۶۸ درصد از ساکنان حومه شهر و ۶۴ درصد از شهرنشینان از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه