شرکت های برتر آمریکایی در زمینه رضایتمندی شغلی

best companies to work for in america 2015_2x1

 

فیسبوک و گوگل هر کدام با ۹۴ و ۸۳ درصد رضایت شغلی کارمندانش در صدر برترین کمپانی های آمریکایی در سال ۲۰۱۵ ایستادند. شرکت های Chevron ,Amgen ,Bristol-Myers Squibb نیز در مراحل بعدی قرار دارند. کمپانی سیسکو با ۷۳درصد رضایت شغلی در رده هفتم است.

لازم به ذکر است میانگین درآمد سالیانه کارمندان فیسبوک بعد از ۵ سال به حدود ۱۳۵هزار دلار میرسد. حقوق کارمندان گوگل با همین شرایط به حدود ۱۳۳هزار دلار میرسد.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه