سرویس جدید مبتنی بر مکان توییتر

1

توییتر قصد دارد با همکاری شرکت Foursquare محل دقیق پیام های توییت شده را از طریق GPS شناسایی کند. اینکار باعث میشود تا توییتر با دراختیار قراردادن مکان کاربران در خیابان های مختلف به شرکت های تجاری سود سرشاری را از آن ود کند.

Source :

انگجت

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه