درخواست نکردن نام واقعی برای عضویت فیسبوک

Facebook's Influence In Consumer Consumption Of News Growing

 

فیسبوک از سازمانهای حامی حقوق همجنسبازان و دگرباشان جنسی بابت درخواست نام واقعی آنها در هنگام عضویت فیسبوک عذرخواهی کرد و عنوان کرد به زودی این شرط عضویت را تغییر خواهد داد. چندی پیش سازمانهای حامی همجنس گراها و دگرباشان جنسی از گوگل و فیسبوک به دلیل درخواست نام اصلی کاربران برای عضویت انتقاد کرده بودند.

Source :

SlashDot

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه