توئیتر به زودی محتوای عکسهایتان را می خواند

11

شرکت Madbits ، استخراج کننده متن از تصاویر به توئیتر پیوست.  با پیوستن Madbits به توئیتر، به زودی این شبکه اجتماعی قادر به جمع کردن اطلاعاتی مانند فراداده ها و محتوای تصویر از تصاویر به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعی خواهد بود.

Source :

رید رایت

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه