تحلیل توییتر برای جلوگیری از خودکشی

e84cd456-b9e2-455a-96b6-92d22f1310f4-460x276

 

سایت آنالیز  Samaritans Radarقصد دارد در پروژه ای با آنالیز کلمات و کلیدواژه های موجود در توییت های افراد، مقدار درصد خوکشی در بین کاربران جوان را پیشبینی کند. عباراتی مانند از تنهایی خسته شده ام، به من کمک کنید، افسرده ام، به یک هم صحبت نیاز دارم، در این پروژه و در پست های توییتر مورد آنالیز و تحلیل قرار میگیرند. هدف این سایت تحلیل ارتباط بین پست های شبکه های اجتماعی و ناهنجاری های موجود در جامعه است.

 

Source :

TheGuardian

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه