تحقیقات جدیدی بر روی کاربران فیسبوک

تحقیقات جدیدی که توسط دانشگاه ملبورن انجام پذیرفته است نشان داده که در به اشتراک گذاری مطالب زن ها، همسرانشان را در پست ها منشن می کنند اما این رویه توسط مردان هیچگاه رعایت نمی شود.

Source :

cnet

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه