تجزیه و تحلیل کاربران،سرویس جدید توییتر

1

توییتر با ارائه تجزیه و تحلیل های جدید این امکان را برای کاربران فراهم کرده که بتوانند آمار فعالیت های خودشان را بصورت تحلیلی ببینند. این نمودار بصورت یک نمودار میله ای قابل مشاهده است. با فشردن دکمه تجزیه و تحلیل که در کنار دکمه علاقه مندی ها تعبیه شده نمودار مورد نظر فعال میشود.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه