افزایش مراقبت والدین از فرزندان در شبکه های اجتماعی

ra4-2756

نتایج یک بررسی نشان میدهد که ۶۰ درصد از پدر و مادرها فعالیت فرزندان خود را در شبکه های اجتماعی بخصوص فیسبوک را دنبال میکنند. در حالی که ۵درصد از نوجوانان با تنظیمات حریم خصوصی جلوی بازرسی والدین را گرفته اند. همچنین ۵۸ درصد از نوجوانان برای ارسال پیام ها و جوک ها از پیام های رمزی بین خود استفاده میکنند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه