آمریکا دسترسی های سازمان امنیت ملی خود را برای اصلاحات گسترده افزایش داد.

96228783

مجلس سنا آمریکا با اکثریت آرا به اصلاح قدرت در سرویس های امنیتی آمریکا رای داد. بحث دسترسی های سازمان امنیت ملی در سنا که تا نیمه های شب ادامه داشت، منجر به تصویب طرح حمایت از قانون آزادی آمریکا شد. در این جلسه سنا تصمیم گرفته شد که سازمان هایی مانند NSA و FBI بطور نامحدود به ضبط و شنود تلفن های شهروندان دسترسی خواهند داشت. این تصمیم سنا ، بسیاری از مردم آمریکا از طبقات مختلف را خشمگین می کند. این در حالی است که ژنرال مک کانل و جان مک کین هر دو معتقدند که وضع این قوانین جدید برای امنیت آمریکا ضروری است. اما گزارش رویترز نشان می دهد که جمع آوری ابر داده ها هیچ گاه از حملات تروریستی جلوگیری نکرده است.

Source :

انگجت

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه