۴ چیز که باید درباره امنیت موبایلتان وقتی که پلیس شما را دستگیر کرد بدانید

1111در یک تصمیم نادر توسط دیوان عالی کشور آمریکا جست و جو در تلفن همراه شهروندان آمریکایی بدون حکم دادگاه، غیر قانونی اعلام شد. بنابراین اگر افسر پلیس تلاش کرد که به اطلاعات دیجیتالی شما در تلفن همراهتان دسترسی پیدا کند، میتوانید از این قانون استفاده کنید و این بدین معنی است که قانون طرفدار تیم شماست !

حالا چهار مورد که باید در زمان دستگیر شدنتان توسط پلیس را یاد بگیرید را به شما معرفی میکنیم:

۱) موبایل خود را قفل کنید: اگر شما خواسته شد که قفل گوشی خود را باز کنید شما از طرف قانون کاملا حق دارید که امتنا کنید. حتی اگر آنها به شما دستبند زده اند حق این را ندارند که گوشی شما را از جیبتان، بدون اجازه شما خارج کنند

۲) مدام با خودتان تکرار کنید “من راضی به این جست و جو نیستم”: تکرار این جمله بدین معنی است که هیچ جایی برای هیچ گونه ابهام وجود ندارد.

۳)اگر شما تحت بازداشت نیستید جای هیچ موافقتی وجود ندارد: زمانی که جست و جو در تلفن همراه شما، در زمانی که تحت بازداشت هستید غیر قانونی میباشد، انجام این کار در زمای که تحت بازداشت نیستید دوبرابر غیرقانونی است.

۴)اگر افسر پلیس به نادیده گرفتن شما ادامه داد هر کاری که میکنید، فقط به هیچ عنوان وارد درگیری فیزیکی نشوید: اگر شما در موقعیتی قرار دارید که افسر پلیس تلفن شما را دزدیده است شما احتمالا در میانه راه دستگیر شدن هستید. و در این وضعیت ها درگیر شدن فیزیکی با پلیس بدترین تصمیمی است که ممکن است شما در آن لحظه بگیرید. تنها اسم آن افسر پلیس را به خاطر بسپارید به خاطر آنکه حتی اگر آنها چیز مشکوکی پیدا کردند پلیس نمیتواند به خاطر آنکه آن را غیر قانونی بدست آورده است از آن استفاده کند

البته هنوز هم موقعیت هایی وجود دارد که پلیس میتواند به صورت قانونی تلفن همراه شما را بدون حکم دادگاه جست و جو کند. به طور مثال در موقعیتی مثل ربوده شدن یک بچه پلیس میتواند به هر کسی که مضنون شود بدون حکم دادگاه تلفن همراه او را جست و جو کند.

به اشتراک بگذارید: