کاهش چشمگیر زنان در مشاغل امنیتی

1

میشل کاپ معاون موسسه امنیتی اسکای باکس اعلام کرد که زنان در کمتر از ۱۱ درصد مشاغل امنیت سایبری فعالیت میکنند. همچنین ۵۰درصد از زنان شاغل در شاخه علوم مهندسی و فناوری بزودی مشاغل خود را به دلیل داشتن محیط کار خصمانه ترک میکنند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه