کارمندان اخراجی، مهمترین تهدید سایبری

 

cyber-crime-hackers-arrested

۳ نوع حمله سایبری شرکتهای مختلف را تهدید میکنند: ۱-حملات داخلی (کارمندان سابق که به دلیل دشمنی و یا کمبود دانش سایبری مشکلات امنیتی را به وجود می آورند)۲-حملات خارجی(مانند هکرها و حملات سایبری سازمان یافته)۳- ترکیبی از حملات داخلی و خارجی. نتایج مطالعات شرکت امنیتی سایمانتک میگوید  ۶۰درصد از کارمندان سابق هر شرکتی میتواند خطر بالقوه ای برای امنیت سایبری محل کار سابق خود باشد.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه