به همراه پوکمون گو میتوانید قرار نیز بگذارید

سرویس جدیدی به نام PokéDates به میدان اپ ها آمده است که در کنار بازی کردن با پوکمون گو می توانید با این سرویس به پیدا کردن دوست و قرار گذاشتن بپردازید.

در سرویس PokéDates ابتدا مشخصات خودتان را پر کرده و وقتی برای بازی کردن به بیرون می روید در این اپ مشخص می کنید که برای بازی بیرون می روید و دیگران برای قرار گذاشتن با شما آگاه می شوند.

منبع :

theverge

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه