وجود سیستم Skynet فیلم ترمیناتور در آژانس امنیت ملی امریکا

11

در حالی که همه تصور میکنند که وجود Skynet در هوش مصنوعی برای از بین بردن نژاد انسان تنها در فیلم ترمیناتور بوده است، ولی مشخص شده که نرم افزاری با همین نام در NSA موجود است. آژانس امنیت ملی امریکا از این برنامه برای ردیابی و برداشت اطلاعات تروریست های مظنون استفاده میکند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه