نفوذ دو باج افزار جدید توسط فایل های Mp3

s

در چند روز گذشته ۲ باج افزار جدید یکی توسط موسسه سیمانتک و دیگری توسط براد دانکن محقق امنیتی Rackspace کشف شد. بر این اساس باج افزار کشف شده توسط سیمانتک Trojan.Cryptolocker.S نام دارد که از طریق مهندسی اجتماعی گسترش پیدا کرده و با معرفی فایل هایی با فرمت Mp3,jpeg,zip به سیستم قربانی نفوذ و موفق به دریافت رشوه ۸۰۰ هزار دلاری شده است. همچنین براد دانکن یک نوع جدید باج افزار با نام TeslaCrypt / Alphacrypt کشف کرده است.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه