مقامات بوستون برای جلوگیری از حادثه تروریستی همانند پارسال، توئیتر را زیر نظر میگیرند

 

twitters-boston

مقامات بوستون برای جلوگیری از انفجار تروریستی در مسابقات دوی ماراتن همانند سال پیش تصمیم گرفتند نظارت بیشتری بر توئیتر داشته باشند. بدین صورت که میلیون ها توئیتر را به صورت لحظه ای رصد می کند تا اگر گزارشی از مشاهدین در توئیر مبنی بر موارد مشکوک و غیر عادی مثلا صدای جیر جیر و… توئیت شد، حتی در صورتی که مشاهدین به پلیس اطلاع نداده باشند اقدامات لازم انجام شود. برای این منظور از نرم افزارهای رصد توئیتر استفاده می شود  به طور مثال FBI نرم افزاری طراحی کرده است برای همین منظور که این نرم افزار به کلماتی همانند “بمب”، ” بسته مشکوک” و “پودر سفید” حساس می باشد و درصورت وجود چنین کلماتی، پست های آن قسمت را دنبال می کند. شرکت Datamnir این پروژه را انجام خواهد داد. شرکت Dataminr شرکتی است که با نیروهای امنیتی به منظور نظارت بر توئیتر و پیش بینی خطرات همکاری می کند. به طور مثال در حادثه فرو ریختن ۲ ساختمان نیویورک در ماه مارس که به گشته شدن ۸ نفر منجر شد این شرکت توئیت های پراکنده ای بعد ازحادثه از حاضرین در محل حادثه ملاحظه کرده بود که درباره انفجار صحبت می کردند و ۳ دقیقه بعد به مشتریان هشدار داد.

به اشتراک بگذارید: