فیس بوک در محل کار (FB@work)!

 

FB@work

 

واژه فیس بوک در محل کار، شاید یادآوری افرادی باشد که به جای کار در زمان کار، به فیس بوک گذرانی مشغولند. اما جدیدا فیس بوک قصد دارد پروژه ای به نام FB@Work را به منظور افزایش بهره وری در زمان کار راه اندازی کند. هنوز مشخص نیست این پروژه یک شبکه ارتباطی است یا یک کسب و کار جدید برای فیسبوک تا با میلیون ها نفر در کارهای تجاری ارتباط بر قرار کند. کلارا شیه، مدیر یک شرکت اجتماعی می گوید: ما می دانیم ۱۰۰ درصد کارمندانمان عضو فیسبوکند، بنابراین این به نفع ماست تا یک فیس بوک خصوصی داشته باشیم و کارمندان در تمام طول روز و در خانه باهم ارتباط داشته باشند. بنابر این پروژه FB@work برای افزایش راندمان کار مفید است.

به اشتراک بگذارید: