عدم اعتقاد شرکت های سرمایه گذاری به امنیت سایبری

Computer_security_thumb800

بررسی های موسسه KPMG نشان میدهد که با توجه به عدم اهمیت شرکت های سرمایه گذاری به مقوله امنیت سایبری، ۷۹ درصد از سرمایه گذاران از شرکت های هک شده ناامید شده و دست از سرمایه گذاری با آنها برداشته اند. به اعتقاد سرمایه گذاران تنها نیمی از شرکت های سرمایه گذاری و ۴۳ درصد از اعضای هیات مدیره آنها دارای دانش امینت سایبری هستند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه