طرحی برای مبارزه با حملات سایبری در بریتانیا

hacker-mask

طبق آمار کسپرسکی در سال ۲۰۱۳، ۹۱% شرکتهای بزرگ دچار حملات سایبری میشوند که عده زیادی از کارمندان آنان دانش امنیت سایبری ندارند و به همین علت قدرت تصمیم گیری برای مقابله با آن را ندارند که خود این باعث خسارات بیشتری میشود.به همین منظور دولت بریتانیا اقدام به برگزاری کنفرانسی به نام Cybx برای  آموزش کارمندان کمپانی ها کرده است.

به گزارش Cnet در کنفرانس Cybx که توسط سازمان GCHQ در شهر یورک شایر بریتانیا برگزارمیشود کارمندان شرکت ها آموزشهایی نظیر شناسایی حملات سایبری،مقابله با حملات،جدیدترین شیوه های نفوذ و بازگردانی سیستم را میبینند.آنها همچنین راه های جلوگیری از انجام دوباره آن حملات را فرامیگیرند.

ریچارد پریس مدیر این کنفرانس می گوید همیشه هکرها یک قدم جلوتر از کارشناسان امنیتی فعالیت میکنند. هدف ما در این جلسات این است که با استفاده از آخرین متدها و روش هایی که از حملات مهاجمان بدست آوردیم با آن ها در هنگام حملات سایبری به شرکت ها مقابله کنیم.

به اشتراک بگذارید: