شنود تصادفی از جان کری و هیلاری

شنود تصادفی از جان کری و هیلاری

 

سازمان اطلاعاتی خارجی آلمان با توجه به رسانه های خبری آلمان، ثبت مکالمات تلفن جان کری و هیلاری وزیر امور خارجه و کلینتون وزیر امور خارجه سابق را تصادفی بیان کرد.
این میتواند نشان دهنده آن باشد که تماسها رمزگذاری شده نبوده اند. این مکالمات بطور تصادفی شنود و ضبط شدند و بلافاصله نیز نابود شدند.  همچنین آژانس اطلاعات آلمان از جاسوسی از ترکیه هم خبرداده است.

Source :

آرس تکنیکا

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه