وجود رخنه امنیتی در کامپیوترهای بیمارستان ها موجب دردسر شد

hospital-hackدو محقق در حال چک کردن شبکه های بیمارستان ها متوجه وجود رخنه هایی شدند که اطلاعات از آنها نشت میکردند. بر اساس گزارش وایرد این حفره ها به هکر ها اجازه میدهند تا به راحتی سیستم های بیمارستان را مشخص و مکان آنها را تعیین کند تا اهداف حمله ی خود را سازماندهی کنند. در آخرین مورد گزارش شده حدود ۶۶ هزار سیستم بیمارستانی که به اینترنت متصل بوده اند مورد حمله قرار گرفته و اطلاعات سازمانی خدمات سلامتی بیماران را نشت داده است. در این مورد و دیگر مورد های گزارش شده مشکل به خاطر نبود امنیت کافی در کامپیوتر هایی بوده است که به اینترنت متصل بوده اند. محققان همچنین متوجه شده اند که این سیستم های مشکل دار اکثرا از ویندوز XP استفاده میکردند و آلوده به کرم Conficker بوده اند.

به اشتراک بگذارید: