رشد تهدیدات سایبری در سال ۲۰۱۴

cyberattack1

گزارش جدید شرکت امنیتی پاندا نشان میدهد که این شرکت در سال ۲۰۱۴ تعداد ۷۵ میلیون نمونه نرم افزار مخرب مانند ویروس و کرم ها را شناسایی کرده که این مقدار ۲برابر تعداد سال ۲۰۱۳ است. شرکت پاندا در طول ۲۵ سال فعالیت خود بیش از ۲۲۰ میلیون نمونه از نرم افزارهای مخرب را شناسایی کرده است. لوئیس کارونز(مدیر امنیتی پاندا) اعلام کرد که این تهدیدات در سال ۲۰۱۵ افزایش چشم گیری خواهد داشت و کاربران خانگی باید آماده مقابله با آنها باشند.

Source :

سی نت

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه