رد ادعای داشتن درب پشتی توسط مدیران گوگل

a4f90c3d25694f92acb80fc89cd55dc8

با مشخص شدن جاسوسی و جمع آوری دسته ای اطلاعات تلفن توسط NSA، اعضای ارشد تیم سیاست های گوگل در کنفرانس AMA اعلام کردند که گوگل دارای درب پشتی برای جمع آوری اطلاعات کاربران و برای همکاری با NSA نیست. این در حالیست که اسنودن در افشاگری های خود اعلام کرده که گوگل دارای یک پوتال مخصوص برای جمع آوری و ارسال اطلاعات به مراکز امنیتی است.

Source :

انگجت

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه