دانشگاه هاروارد دانشجوهایش را رصد میکند!

 

هاروارددانشگاه هاروارد به منظور کنترل بیشتر بر دانشجوهایش، آنها را توسط دوربین های مدار بسته مخفی کنترل میکند. این کنترل به منظور حضور و غیاب و کنترل فعالیت های دانشجو در دانشگاه می باشد. در این پروژه تصاویر توسط دوربین های مدار بسته گرفته شده و سپس بوسیله پردازش تصویر، شخص مورد نظر ردیابی می شود.

دانشجوهای این دانشگاه از این شرایط راضی نیستند و معتقدند هیچ حق انتخابی برای دانشگاهی که در آن تحصیل می کنند ندارند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه