خلاصه متن گزارش شفاف NSA

NSA

مقدمه:

در ژوئن ۲۰۱۳، رییس جمهور اوباما، انجمن اطلاعات را به عمومی کردن هر چه بیشتر اطلاعاتی با موضوع برنامه ­های جاسوسی دولت رهنمون کرد و گوشزد کرد که همزمان از اطلاعات حساس طبقه­ بندی شده و مربوط به امنیت ملی حفاظت شود. در سال گذشته، هزاران صفحه از مدارک مربوط به امنیت ملی طبقه ­بندی شده اند. امروز ما اطلاعاتی درباره استفاده از این ابزارهای مهم را منتشر کردیم و این کار را به صورت سالیانه تکرار خواهیم کرد. این اطلاعات مربوط به سال ۲۰۱۳ هستند.

 

درخواست­های دولت تعداد درخواست­ها تعداد هدف­های رصد شده
دستور فیزا بدون دلیل مشخص ۱۷۶۷ ۱۱۴۴
بخش ۷۰۲ فیزا ۱ ۸۹۱۳۸
FISA Pen Registerرد پا و تله ۱۳۱ ۳۱۹
ثبت های تجاری فیزا ۱۷۸ ۱۷۲: تعداد افراد یا قدرت­های خارجی مرتبط با یک ثبت تجاری، برای به دست آوردن اطلاعات درباره یک موضوع خاص۴۲۳: تعداد انتخاب کنندگان تأیید شده برای بررسی برنامه جمع­آوری اطلاعات تلفنی

۲۴۸: تعداد اشخاص حقیقی یا حقوقی در ایالات متحده که موضوع جمع آوری اطلاعات کلی یا موضوع برنامه ثبت اطلاعات تجاری بوده اند

نامه های امنیت ملی ۱۹۲۱۲ ۳۸۸۳۲

 

هدف­ها:

کلمه «هدف» در ادبیات انجمن اطلاعات، معانی متفاوتی دارد. برای مثال، می­تواند یک فرد به خصوص باشد، یک گروه باشد و یا یک مؤسسه باشد که از افراد مختلف تشکیل شده و یا یک قدرت خارجی باشد که به نوعی با اطلاعات خارجی­ای که ایالات متحده به دست می­آورد در ارتباط باشد.

 

هدف­های بخش ۷۰۲:

در بخش ۷۰۲، کلمه هدف، به این معنی است که یک فرد به خصوص، یک گروه یا یک ارگان به صورت آگاهانه مورد نظر قرار می­گیرد و اطلاعاتش جمع ­آوری می­شود. برای مثال، مقررات قانونی بخش ۷۰۲ بیان می­کند که در ایالات متحده دولت نباید به صورت عمدی هیچ فردی را مورد هدف قرار دهد… در بخش ۷۰۲، دادگاه جاسوسی اطلاعات خارجی (FISC)، بر خلاف مقررات، گواهی نامه­ها را تأیید می­کند؛ عدد ۷۰۲ هم تعداد حدودی کاربران شناخته شده قسمت­های خاص را مشخص می­کند که تحت آن گواهی نامه­ ها مورد بررسی قرار می­گرفته اند.

 

رابطه دستورها تا هدف­ها:

در بعضی موارد، یک دستور می­ تواند روی چندین هدف اثرگذاری داشته باشد؛ همچنین یک هدف می­تواند تحت تأثیر چند دستور قرار بگیرد.

 

ثبت­های تجاری:

ما در حال گزارش اطلاعاتی درباره استفاده دولت از ثبت­های تجاری فیزا هستیم؛ زیرا این استفاده به دو روش متفاوت اتفاق افتاده است. جمع ­آوری ثبت ­های تجاری برای به دست آوردن اطلاعات درباره موضوع خاص و جمع ­آوری ثبت­های تجاری به صورت کلی. برای ارتقای هرچه بیشتر شفافیت، تصمیم گرفتیم که گزارش دهیم که افراد چگونه تحت تأثیر این جمع­آوری اطلاعات قرار گرفته اند.

به اشتراک بگذارید: