جلوگیری از وقوع جرم با استفاده از بیگ دیتا

 Minority-Report-Info-Main

خوشبختانه ما در دنیایی همانند فیلم گزارش اقلیت زندگی نمی کنیم که قبل از اینکه جرمی مرتکب شویم ما را دستگیر کنند!

به گزارش BigData-Startups در آینده ای نزدیک دولتمردان با استفاده از بیگ دیتاها و آنالیز آنها قصد دارند کسانی که دارای بیشترین احتمال انجام جرمی هستند را شناسایی و دستگیر کنند.البته این سیستم ۱۰۰% درست نیست و درصد خطای بالایی دارد. البته دولت ها باید عواقب این کار را هم قبول کنند چون به عنوان مثال ممکن است پلیس شما را به خاطر جرمی که ۹۰% ممکن است شما آن را در ۱۲ ماه بعد انجام دهید دستگیر کند! استفاده از بیگ دیتاها و چگونگی کاربردی کردن آن در زندگی روزمره یکی از جنبه هاب ناشناخته علم بیگ دیتا است.

 

 

به اشتراک بگذارید: